Transport til og fra skolen

Alle elevene våre blir kjørt til og fra skolen i taxi. Faste sjåfører fra Oslo Taxi sørger for at elevene kommer trygt til og fra skolen. Foresatte får informasjon om hente- og bringetider, rutiner ved forandringer og andre opplysninger før skolestart. 

Elever som skal på Elverhøy AKS i skolens ferier må søke bydelen om TT-kort for kjøring til AKS.