Hovedseksjon

Transport til og fra skolen

Foresatte får informasjon om hente- og bringetider, rutiner ved forandringer og andre opplysninger før skolestart. 

Elever som skal på AKS i skolens ferier må søke bydelen om TT-kort for kjøring til AKS. 

Kontakt Oslo Taxi:

Telefon: 02323, tast 3, tast 1
Epost: skoletransport@oslotaxi.no