Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Skolen har Smartboard i alle undervisningsrom og bruker dette aktivt i opplæringen. Elevene benytter både PC og iPad i læringsarbeidet.

Dersom vanlig datautstyr ikke er tilstrekkelig, søker skolen – i samarbeid med foresatte – til NAV hjelpemiddelsentralen om tilleggsutstyr, slik at eleven får et optimalt tilbud. 

Skolen har i flere år samarbeidet med Cyberbook om utvikling og tilrettelegging av pedagogisk programvare for elever med spesielle behov.

Skolen har også gjennomført et iPad-prosjekt med utprøving av apper som er egnet for våre elever.

AKS-figur-dataskjerm-rosal