Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Vi er miljøsertifisert

Facebookgruppe for foreldrene på Elverhøy

FAU har laget en lukket facebookgruppe for enklere kommunikasjon mellom foreldrene. Ved å trykke her kan du melde deg inn i gruppen. Det er kun foresatte som har elever på skolen som har tilgang. Ingen av skolens ansatte eller andre kan være medlem av denne gruppen.