Fysioterapi

Fysioterapeut fra bydel Nordre Aker kan ha  behandling med noen av skolens elever.

Dersom det er behov for fysioterapi, bes foresatte kontakte skolens rektor, som kan informere om muligheter.