Fysioterapi

Fysioterapeut fra bydel Nordre Aker kommer til skolen og har behandling med noen av elevene. Elevenes bostedsbydel kjøper tjenesten av bydel Nordre Aker for et semester av gangen.

Dersom det er behov for fysioterapi, bes foresatte kontakte skolens rektor, som kan informere om denne ordningen.