Hovedseksjon

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten for barn og unge i Bydel Nordre Aker har sammen med skolens ansatte og rektor bestemt at fysioterapi skal tilbys skolens elever i form av kroppsøving ledet av fysioterapeut.

Kroppsøvingen skal foregå i mindre grupper slik at det er mulighet for individuell oppfølging og tilrettelegging for hver enkelt elev. Det vil i tillegg bli gitt veiledning til ansatte. 

Ved uteaktiviteter som for eksempel turer, ski eller skøyter vil eleven være en del av større grupper med flere voksne.

Hvis ditt barn har behov for fysioterapi, ta kontakt med rektor.  Se også infoskriv for foresatte.