Hovedseksjon

Skolens historie

Da skolen åpnet i 1958 frem til 1972 var Blindernveien skole en skole for "skoleelever og barnehagebarn med cerebral parese og andre hjerneskader".

Ved åpningen var det kapasitet til 40 barn. I løpet av få år vokste elevtallet til nærmere 150. Som et resultat av dette ble Haukåsen skole åpnet i 1972 og hovedtyngden av elever og personell flyttet dit.

Skolen har gjennomgått flere endringer og elevgruppen har forandret seg.

Barnehagen ble etterhvert borte og skolen fikk i stedet språkgrupper for førskolebarn som hadde behov for spesifikk språkstimulering før skolestart.

Leger, sykepleier og en del fysioterapeuter som var en fast del av skolens personale, forsvant etterhvert over til spesialisthelsetjenesten.

Skolen hadde utadrettet tjeneste som ga spesialpedagogisk veiledning og hjelp til skoler i Oslo, frem til 1.01.2019.

Høsten 2016 ble vi samlokalisert med Kringsjå skole og byttet navn til Elverhøy skole. 

I dag er Elverhøy en spesialskole for barn med språk- og sammensatte lærevansker og elevene hører til småtrinnet.

Personalet består av spesialpedagoger, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, lærlinger og logoped.