Tegn til tale

Tegn til tale er å bruke tegn med hendene sammen med tale. Dette som støtte for barn med språkvansker, talevansker eller lærevansker.

Barn kan ha lettere for å forstå, huske og lære tegn de ser, enn ord de hører. Læringen skjer da via flere sanser, både via hørsel, syn og bevegelse. Barn vil med tegn til tale ha en hjelp til å komme på og uttrykke ord de har vanskeligheter med, og med dette øke muligheten for å kommunisere. Tegn til tale er ikke tegn istedenfor tale. Erfaringen er at talespråket bedres ved å bruke tegn som støtte.

Mange barn kan slite med frustrasjon og aggresjon når de mangler språk og ikke får uttrykt det de vil. Via tegn til tale økes muligheten til kommunikasjon med omverden, og med det får barnet en større læringsarena der barnet har større glede av og behov for å lære og ta i bruk sitt talespråk.

Selv om mange av tegnene er like, er tegn til tale ikke det samme som tegnsspråk for hørselshemmede. Man setter ofte bare tegn til de viktigste ordene i det som skal bli sagt. Mange av tegnene er like håndbevegelser vi alle naturlig gjør når vi snakker.

tegnordbok.no kan du se og lære mange tegn.