Hovedseksjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

All kommuniasjon med elevene støttes ved hjelp av ASK.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er en felles betegnelse for de tallrike uttrykksmåter og kommunikasjonsmåter et individ kan kommunisere på og med, dersom talespråket ikke er tilstrekkelig. Det kan være alt fra mimikk, kroppsspråk, lyder, peking med hånd/øyne, håndtegn, elektroniske kommunikasjonshjelpemider m.m.. Dette bruker vi som støtte for barn med språkvansker, talevansker og ulike typer lærevansker.

Læringen skjer da via flere sanser, både via hørsel, syn og bevegelse. Ved hjelp av ASK vil barnet øke muligheten til å kommunisere, bli forstått, og delta aktivt i skolemiljøet.  

Mange barn kan oppleve frustrasjon og aggresjon når de mangler språk, og ikke får uttrykt det de vil. Via ASK økes mulighetene til å formidle egne opplevelser, følelser og behov.

Tips:

tegnordbok.no kan du se og lære mange håndtegn.