FAU

FAU Elverhøy er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Hver gruppe velger en foreldrerepresentant til FAU. Disse representantene danner, sammen med foreldrene som sitter i driftsstyret, skolens FAU. FAU arrangerer sosiale sammenkomster i løpet av skoleåret, og planlegger og gjennomfører jule- og sommeravslutning sammen med ansatte på skolen.

Møtedatoer høsten 2018: 13.09, 29.11.

FAU består 2018/2019 av følgende:
Leder: Frode Stenvik 

Grønn gruppe: Frode Stenvik  frode@stenvik.no
Rød gruppe: Tino Ramsevik tiraa008@osloskolen.no
Gul gruppe: Camilla Wahl Sekne  camillaws@gmail.com
Blå gruppe: Renata Hrzanova renata123123@hotmail.com