FAU

FAU Elverhøy er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Hver gruppe velger en foreldrerepresentant til FAU. Disse representantene danner, sammen med foreldrene som sitter i driftsstyret, skolens FAU. FAU arrangerer sosiale sammenkomster i løpet av skoleåret, og planlegger og gjennomfører jule- og sommeravslutning sammen med ansatte på skolen.