Hovedseksjon

FAU

FAU Elverhøy er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Hver gruppe velger en foreldrerepresentant til FAU. Disse representantene danner, sammen med foreldrene som sitter i driftsstyret, skolens FAU. FAU arrangerer sosiale sammenkomster i løpet av skoleåret, og planlegger og gjennomfører jule- og sommeravslutning sammen med ansatte på skolen.

 

 

 

 
Leder:           Olga Djordjilovic, pekmeza@gmail.com 

Nestleder:    Inger Lise Kontochristos, Kontochristos@gmail.com 

Gul gruppe: Sten-Helge Raftstrand, raftstrand@hotmail.com 
Blå gruppe : EmirAvdic, emir11avdic@gmail.com 

Rød gruppe: Sadikshya Gautam, gautamneupane@gmail.com 

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU