Hovedseksjon

Regler for orden og oppførsel

 • Reglene gjelder for alle elevene på skolen.
 • Reglene gjelder til og fra skolen og i skoletiden.
 • Reglene gjelder også arrangementer i skolens regi utenom fast skoletid.
 • Reglene danner også grunnlag for samarbeid hjem–skole.

 

Skolens regler for god orden: 

 • Alle elever følger skoleruta. Fravær skal varsles i god tid til skolen og til Oslo taxi. Ved søknad om fri skal foresatte søke skriftlig, og regler for å innvilge/avslå fri blir fulgt.
 • Viktige beskjeder gis i beskjedboka til eleven, på skoleSMS, eller i elevens mappe i ranselen. Beskjeder kan også gis over telefon, på e-post eller Sms. Annet avtales i foreldresamtaler. Husk å dokumentere beskjeder.
 • Foresatte og skole sjekker beskjeder hver dag.
 • Foresatte og skole svarer på forespørsler og møter til innkalte møter.
 • Elevenes klær og ting merkes med navn.
 • Elevene går rett til og fra drosjen og det skal alltid være en voksen tilstede.
 • Elevene sitter rolig i drosjen og gjør som sjåføren sier.
 • Elevene kler av seg og henger opp klærne sine i garderoben.
 • Dersom elever har med seg leker eller annet spesielt utstyr, bestemmer voksen når dette skal brukes. Skolen kan ikke ta ansvar for tingene.
 • Der det er avtalt lekser, gjøres lekser.


Skolens regler for god oppførsel: 

 • Vi er snille/hyggelige mot hverandre
 • Elevene hører på de voksne
 • Øvrige regler for god oppførsel utarbeides individuelt eller klassevis.

 

Sanksjoner:

 • Tiltak tas i forhold til det enkelte barn der og da.
 • Eleven tas ut av situasjonen hvis det er behov for det.
 • Øvrige sanksjoner tas i samråd med foreldre.

 

På skolene i Oslo gjelder også følgende regler for orden og oppførsel.