Hovedseksjon

Søke plass

Bostedsskolen sender søknad på eget skjema til Utdanningsetaten i Oslo med frist 1. desember for kommende skoleår.

Skriftlig samtykke fra foresatte og sakkyndig råd fra PPT skal vedlegges søknaden.

Ta kontakt med rektor; Ann-Kristin Isaksen 23 46 64 10, hvis du har behov for mer informasjon om skoletilbudet. Mer informasjon og søkandsskjema finnes også på Oslo kommunes nettsider.