Strategisk plan

Elverhøy skoles strategiske plan for 2017 kan lastes ned her som et PDF dokument.