Strategisk plan

Elverhøy skoles strategiske plan for 2016 kan lastes ned her som et PDF dokument. Hovedfokuset i planen er å gjennomføre god undervisning i flytteprosessen.