Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Skolen begynner kl. 8.40 og slutter kl. 13.40. Elevene har samme undervisningstimetall som ordinær grunnskole, og god tid til måltid og pauser. 

Skolen har et stabilt personale med høy kompetanse og lang erfaring. I hver gruppe er det 1–2 lærere og en assistent.

Alle elevene har Individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides i samarbeid med foresatte.

De fleste elevene våre går på Kringsjå AKS, som har egen base for elevene på Elverhøy. Noen av elevene går på AKS på bostedskolen.