Organisering av skoledagen

Elevene er organisert i små grupper (5-8 elever) med god voksentetthet. Gruppene kan være aldersblandet. 

Skolen begynner kl. 8.30 og slutter kl. 14.00. 

Elevene får samme undervisningstid som ordinær grunnskole og i tillegg pauser og god tid til måltid. Undervisningen gis i hel eller liten gruppe. Skolen har et stabilt personale med høy kompetanse og lang erfaring. I hver gruppe er det 1 - 2 lærere og en assistent. Alle elevene har Individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides i samarbeid med foresatte.

De fleste elevene våre går på Elverhøy AKS som er ogranisert under Kringsjå AKS. Noen av elevene går på AKS på bostedskolen.