Hoppetaukonkurranse

Turkis gruppe deltar i hoppetaukonkurranse

Elevene har hoppet maks 60 minutter hver dag i 8 dager, og har til sammen hoppet 895 minutter. Nå er de med i trekningen av 10 000 kroner og håper å vinne.

Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som arrangerer årets hoppetaukonkurranse. Ved å hoppe tau i friminutt og i undervisning, får elevene poeng. Vinnere trekkes blant klasser som har hoppet mest. Det blir kåret en nasjonal vinner som premieres med 10 000 kr. I tillegg blir det kåret fylkesvinnere i hvert fylke. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag. Glade og aktive barn lærer og trives bedre på skolen.