Slik søker du

Skolene kan søke om hjelp ved å benytte behovsmeldingsskjema. Skjemaet sendes direkte til Elverhøy skole. Dersom søknaden gjelder elever som har sakkyndig vurdering og IOP, legges dette ved søknaden. Send eventuelt også med andre relevante dokumenter som kan synliggjøre elevens behov. 

Ved spørsmål ta kontakt med leder for utadrettet tjeneste; 

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no