Slik søker du

Skolene kan søke om hjelp ved å benytte behovsmeldingsskjema. Skjemaet sendes direkte til Elverhøy skole. Sakkyndig vurdering, IOP og andre relevante dokumenter som kan synliggjøre elevens behov legges ved søknaden.

Ved spørsmål ta kontakt med leder for utadrettet tjeneste; 

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no