Slik søker du

Skolene sender behovsmelding på behovsmeldingsskjema direkte til Elverhøy skole. Ved henvendelser om elevsaker skal sakkyndig vurdering  og IOP skal foreligge søknaden hvis det foreligger. Send også andre relevante dokumenter som har betydning for at vi skal kunne yte best mulig bistand. 

Kontakt gjerne leder for utadrettet tjeneste 

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no