Korttidstilbudet PLUSS

PLUSS er et tilbud til elever med språk- og sammensatte lærevansker som har vansker med lesing, skriving og regning.  Tilbudet gis til elever som har spesialundervisning etter enkeltvedtak der tiltak har vært iverksatt på skolen uten ønsket effekt. 

PLUSS passer for elever fra og med våren 1. trinn. og ut 4. trinn og gjennomføres på elevens skole.

Skoler som vurderer at dette kan være aktuelt bes ta kontakt med Elverhøy for mer informasjon om hvordan søke elever til PLUSS.

Kontakt: 

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no

Kari Haugan
48 17 93 80 
kari.haugan@osloskolen.no