Korttidstilbudet PLUSS

PLUSS er et tilbud til elever som av ulike grunner har vansker med lesing, skriving og regning. Undervisningen gis ved bostedsskolene. Tilbudet gis ikke til elever som har spesialundervisning etter enkeltvedtak.

PLUSS passer for elever fra og med våren 1. trinn. og ut 4. trinn. Eleven får ca.1 time norsk og 1 time matematikk 2–3 dager i uken i 6–8 uker.

Skoler som vurderer at dette kan være et godt tilbud, tar kontakt med Elverhøy skole for mer informasjon. Dersom tilbudet er aktuelt brukes behovsmeldingsskjema. 

Kontakt: 

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no

Kari Haugan
48 17 93 80 
kari.haugan@osloskolen.no