Informasjon om kompetanseenhetene

Dette skal øke tilgjengeligheten til spesialpedagogisk spisskompetanse for alle skoler, og bidra til at den spesialpedagogiske spisskompetansen kan komme flere elever til nytte.

Kompetanseenhetene består av utadrettede tjenester ved spesialskoler i Oslo.

Kompetanseenhet for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker


Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø

 

Bistand fra kompetanseenhetene

Skolene kan søke om spesialpedagogisk veiledning og hjelp fra kompetanseenhetene. Søknad om bistand skrives på behovsmeldingsskjemaet.

Søknad om bistand fra spesialskoler i kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker, sendes direkte til den aktuelle skole.

På skolenes hjemmeside er det informasjon om skolens spesialkompetanse.  

Bistand fra kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø sendes Brusetkollen skole og ressursenter.

Nettverksgrupper

Elverhøy skole har sammen med Ullevålsveien skole ansvar for å gjennomføre nettverkssamlinger for byomfattende spesialgrupper i Oslo, som har elever med språk- og sammensatte lærevansker og generelle lærevansker. Det holdes fire  nettverkssamlinger årlig.