Veiledning

Vi tilbyr veiledning i forhold til elever fra 1. til 4. klasse med språk- og sammensatte lærevansker. Veiledning gis til lærer/spesialpedagog/assistent eller AKS ansatte som arbeider med eleven. Det gis veiledning i:

  • språkutvikling og språkvansker
  • grunnleggende lese–og skrivevansker
  • matematikk og lærevansker
  • lesestrategier i leseopplæringen
  • strategier og metodevalg i leseopplæringen for elever med språk - og sammensatte lærevansker
  • språkvansker og arbeid med strukturert begrepsopplæring
  • tilrettelegging av læringsmiljø for barn med språk- og lærevansker
  • metoder og bruk av undervisningsmateriell, tilrettelegging og organisering av skoletilbudet for elever med språk- og sammensatte lærevansker
  • fra mål å IOP til spesialpedagogisk arbeid i klasserommet for elever med språk- og sammensatte lærevansker
  • foreldresamarbeid rundt elever med språk - og lærevansker

Dersom tilbudet er aktuelt brukes behovsmeldingsskjema

Kontakt:

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no 

Kari Haugan
48 17 93 80
kari.haugan@osloskolen.no