Veiledning

Vi tilbyr veiledning i forhold til elever med språk- og sammensatte lærevansker. på 1. til 4. Veiledning gis til lærer/spesialpedagog som underviser eleven. Det gis veiledning i:

  • språkutvikling og språkvansker
  • grunnleggende lese–og skriveopplæring
  • grunnleggende ferdigheter i matematikk
  • lesestrategier i leseopplæringen
  • arbeid med strukturert begrepsopplæring
  • tilrettelegging av læringsmiljø for barn med språkvansker
  • metoder og bruk av undervisningsmateriell, tilrettelegging og organisering av skoletilbudet
  • hjelp til utforming, oppfølging og vurdering av IOP
  • bruk av iPad i spesialundervisningen

Dersom tilbudet er aktuelt brukes behovsmeldingsskjema

Kontakt:

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no 

Kari Haugan
48 17 93 80
kari.haugan@osloskolen.no