Kurs

Kursoversikt:

  • Språk, språkutvikling og språkvansker
  • Barn med spesielle behov - overgangen barnehage, skole
  • Strukturert begrepsopplæring
  • Lesemester
  • Helhetslesing
  • IOP - et arbeidsverktøy i hverdagen
  • iPad i spesialundervisningen

Mer informasjon om kursene finner du i vår kursbrosjyre.

Vi kan også "skreddersy" kurs med aktuelle tema innenfor Elverhøy skoles vanskeområde. Dersom tilbudet er aktuelt brukes behovsmeldingsskjema.

Kontakt:

Hilde Bjøralt
40 61 11 69
Hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no

Kari Haugan
48 17 93 80
kari.haugan@osloskolen.no