Fri fra skolen

Dersom det er behov for å be om fri fra skolen, må dette gjøres skriftlig til rektor og i god tid. Det er strenge regler for å gi fri.

Les mer om permisjonsreglementet for Osloskolen.