Søke plass

Bostedsskolen sender søknad på eget skjema til Utdanningsetaten i Oslo med frist 1. desember for kommende skoleår.
Skriftlig samtykke fra foresatte og sakkyndig råd fra PPT skal vedlegges søknaden.

Mer informasjon og søkandsskjema finnes på utdanningsetatens hjemmesider.