Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet knyttet til alle fag i Kunnskapsløftet som skal bidra til utvikling av elevenes samlede kompetanse. Digital kompetanse inngår i opplæringen i norsk, matematikk og øvrige fag.

Skolen har Smartboard i alle undervisningsrom og bruker dette aktivt i opplæringen. Elevene benytter både PC og iPad i læringsarbeidet.

Dersom vanlig datautstyr ikke er tilstrekkelig, søker skolen i samarbeid med foresatte NAV hjelpemiddelsentralen om tilleggsutstyr, slik at eleven får et optimalt tilbud. 

Skolen har i flere år samarbeidet med Cyberbook om utvikling og tilrettelegging av pedagogisk programvare for elever med spesielle behov.

Skolen har også gjennomført et iPad-prosjekt med utprøving av apper som er egnet for våre elever, og vi tilbyr kurs og veiledning til andre skoler i Oslo i forhold til dette.