IKT

Skolen har utarbeidet en egen strategiplan innenfor IKT. I kunnskapsløftet er digital kompetanse et hovedområde på linje med lesing, skriving og matematikk. Skolens personale er opptatt av å ha en høy grad av refleksjon rundt bruken av digitalt utstyr og programvare. Elevenes ulike lærevansker tilsier at det spesialpedagogiske arbeidet må foregå på et konkret og halvkonkret nivå langt opp i klasse før man går over til halvabstrakt og abstrakt form. IKT- basert læring må derfor alltid vurderes opp mot andre metoder og materiell før det tas i bruk.

Skolen har smartboard i alle undervisningsrom og bruker dette aktivt i undervisningen. Skolen har prioritert å ha 1:1 dekning på  datamaskiner til elevene. 

Når vi ser at vanlig datautstyr ikke er tilstrekkelig søker vi i samarbeid med foreldrene NAV hjelpemiddelsentral om tilleggsutstyr slik at eleven får optimalt utbytte i bruken av IKT-utstyr. 

Skolen har gjennomført et eget iPad-prosjekt med utprøving av apper som er egnet for elever med spesielle behov. I etterkant av dette tilbyr vi kurs og veiledning til andre skoler i Oslo. 

Skolen har i flere år samarbeidet med Cyberbook om utvikling og tilrettelegging av pedagogisk programvare for elever med spesielle behov.