Byggenytt

Framdriftsplan:

01.06.16: Overlevering til Utdanningsetaten

18.01.16: Montasje på byggeplass (bygget reises)

14.09.15: Grunnarbeidene og utbedring av avkjørsel til Sognsveien

28.08.15: Brakkeriggen til arbeiderene er på plass

 

Framdriftsplanen er i rute. Se video av at elementene reises på plass under.