Søke plass

Foresatte kan ikke søke plass for barnet direkte hos oss. Det er bostedsskolen som barnet tilhører som sender søknad på eget skjema til Utdanningsetaten i Oslo med frist 1. desember for kommende skoleår.
Skriftlig samtykke fra foresatte og sakkyndig råd fra PPT skal vedlegges søknaden. Er det behov for mer informasjon om skoletilbudet ta kontakt med rektor; Inger Louise Sandsdalen 23 46 64 10.

Mer informasjon og søkandsskjema finnes på Oslo kommunes nettsider.