Vinteraktiviteter

Gul gruppe drar på sparktur

I går var en av 1.klasse-gruppene på sparktur. Å bruke skolens sparker er en populær aktivitet for elevene også i skolens friminutt. På gangveien utenfor skolegården er det fint å øve seg.

Ski, skøyter og sparkstøttinger brukes flittig om dagen av elevene. Mye skal læres på skolen og ikke alt handler om lesing, skriving og regning. Å utvikle ferdigheter handler også om motorikk og kunne bruke kroppen i varierte bevegelser, komme seg opp og ned bakken på ski for eksempel. Og den som øver blir flinkere, det synes både i skoletimer og friminutt.

Her er noen glimt fra sparkturen til 1. klasse og skiaktivitet for 4.klasse.