Høstaktivitetsdag

høstaktivitetsdag for hele skolen

Felles aktivitetsdag for alle elevene er en tradisjon ved skolen. Dette året var dagen lagt tidlig i semesteret, og med strålende solskinn og 16 varmegrader var det godt å være utendørs. Elevene ble delt i grupper på tvers av klasser. Gruppene skulle gjennom fem stasjoner med ulike oppgaver, deretter var det lunsj. God innsats fra alle bidro til en flott dag.