Entall og flertall

Elevene lærer om flertall

Elevene i Blå gruppe arbeider med entall og flertall.  Det er viktig å øve mye når noe nytt skal læres, og elevene øver på ulike måter. I dag skal de sortere entallsord og flertallsord. De må lese ordene nøye for å kunne plassere dem på riktig sted. Lærer sier at de ikke har arbeidet med dette så lenge, men det ser ut som elevene allerede har lært noe, for mange ord havner på riktig sted.